3

År løber projektet

1600

Elever og studerende deltager

2

Kommuner udvikler fælles strategisk grundlag

40

Undervisere deltager

Nyheder


Autentiske sprogmøder er værdifulde

Autentiske sprogmøder kan noget særligt!

I dag havde vi på Det Blå Gymnasium i Tønder besøg af 16 elever fra vores partnerskole, Berufliche Schulen St. Pauli, Hamborg. Eleverne tilbragte hele formiddagen sammen med vores klasse 1a, hvor der blev snakket tysk på livet løs.

Eleverne dystede mod hinanden i små grupper og løste opgaver, hvor tysk var i fokus. Grupperne blev dannet ved hjælp af de fine badges fra @Stinna Krebs’ “Deutsch ist sexy”. Den første opgave gik ud på at finde ud af og forklare gruppenavnene, som f.eks. Käsefüsse eller Frechdachs.

Eleverne havde en fantastisk dag. Som Niclas udtrykte det: “Vi snakkede alle tysk uden at mærke, at vi snakkede tysk.” Autentiske sprogmøder kan virkelig anbefales.

Aktiviteten blev gennemført i forbindelse med projektet “Godt på vej med tysk på tværs af uddannelser”, som er støttet af Regions Syddanmarks uddannelsespulje.

#Sprog #Sprogmøder #Uddannelse #DetBlåGymnasium #DeutschIstSexy #RegionSyddanmark

Motivation for tyskfaget på tværs af uddannelser gennem strategisk arbejde !!!
Den 15.04. 2024 blev projektet kickstartet med en spændende konference på Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole . Her deltog Det Nationale Center for Fremmedsprog – NCFF med oplæg og workshops, hvor man sammen med skoler og interessenter drøftede, hvordan man bedst kan motivere eleverne for tyskfaget og hvordan man arbejder strategisk med sprog.

Tak til alle involverede for den givende dialog. Vi ser frem til projektet som vi håber, vil bidrage til at styrke tyskfaget på tværs af uddannelsessystemet.