Tyskfaget er udfordret i Danmark – det gælder i folkeskolen, på ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

Der er allerede gode indsatser i gang lokalt og nationalt for at motivere eleverne for faget, men der mangler en rød tråd, der binder de forskellige uddannelser sammen i forhold til faget og sikrer gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse samt fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse og erhvervslivet.

Målet med projektet er derfor at styrke fødekæden hele vejen op gennem uddannelsessystemet og videre ud i erhvervslivet, til læreruddannelserne og universiteterne. Med projektet vil vi sikre, at eleverne er motiverede for at fortsætte med faget tysk på deres ungdomsuddannelse, flere er motiverede til at vælge tysk på A-niveau og at eleverne indtænker tysk som et led i deres videregående uddannelse og karrierevej.

Projektets indsatser:

 • Udarbejdelse af fælles strategisk grundlag for arbejdet med den røde tråd i tyskfaget i folkeskoler og på ungdomsuddannelser i de deltagende kommuner.
 • Seminarer og netværksmøder for tysklærere fra folkeskoler og ungdomsuddannelser i de deltagende kommuner.
 • Brobyggende aktiviteter mellem folkeskolens overbygning og alle deltagende ungdomsuddannelser
  • herunder autentiske sprogmøder
 • Samarbejde med videregående uddannelser (fx UC Syd og SDU) – tilbud om praktik på alle deltagende ungdomsuddannelser

Projektets leverancer:

 • Etablering af bæredygtige netværk og et fælles strategisk grundlag i de deltagende kommuner.
 • Udvikling og afprøvning af mindst 36 brobyggende aktiviteter mellem ungdomsuddannelserne og folkeskolernes overbygning samt 10. klasse.
 • Mindst 15 autentiske sprogmøder (tyske virksomheder, tyske skoler og tyske kulturinstitutioner).
 • Mindst 10 brobyggende aktiviteter mellem ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser med fokus på tysk.
 • Mindst 3 efteruddannelsesseminarer for tysklærerne på de deltagende skoler.
 • Praktiktilbud for studerende på f.eks. SDU på de deltagende skoler.

Projektet bliver støttet med midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Projektets primære partnere:
Det Blå Gymnasium Tønder
Tønder Gymnasium
IBC Aabenraa
Aabenraa Statsskole
Det Blå Gymnasium Sønderborg
Alssundgymnasiet Sønderborg
Tønder Kommune
Aabenraa Kommune

Projektets øvrige partnere:
Det Nationale Center for Fremmedsprog
SDU
UC Syd
Region Sønderjylland-Schleswig