Nyheder

Motivation for tyskfaget på tværs af uddannelser gennem strategisk arbejde !!!
Den 15.04. 2024 blev projektet kickstartet med en spændende konference på Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole . Her deltog Det Nationale Center for Fremmedsprog – NCFF med oplæg og workshops, hvor man sammen med skoler og interessenter drøftede, hvordan man bedst kan motivere eleverne for tyskfaget og hvordan man arbejder strategisk med sprog.

Tak til alle involverede for den givende dialog. Vi ser frem til projektet som vi håber, vil bidrage til at styrke tyskfaget på tværs af uddannelsessystemet.

Idé til et spændende fodboldprojekt

Michael Longerich, lektor emeritus (Tønder Gymnasium) og forfatter af bogen “Fantastiske fodboldoplevelser i Tyskland” præsenterer i videoen hans bud på en motiverende tilgang til tyskundervisning som brobyggende aktivitet/ autentisk sprogmøde.

Se med her:

Samarbejde med SDU skudt i gang

Samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) og vores projektgymnasier i Region Syddanmarks udviklingsprojekt ”Godt på vej med tysk på tværs af uddannelser” er sat i gang.
Vi var til møde på SDU i Odense i dag, og der blev der drøftet mange interessante muligheder for vores fremtidige samarbejde.
Vi ser frem til at udforske og implementere disse idéer i de kommende 3 år. De første events er allerede på tegnebrættet og forventes at finde sted i efteråret 2024.

Tak til Caroline Zoffmann Jessen, Anne Bang-Larsen og Lars Grassmé Binderup for de konstruktive drøftelser. Vi glæder os til at bringe disse planer til livs.

Nyt projekt med gode perspektiver

I Syddanmark har et nyt regionalt udviklingsprojekt set dagens lys med ambitionen om at løfte tyskfaget på tværs af uddannelsesniveauer. Projektet, med titlen “Godt på vej med tysk på tværs af uddannelser”, samler kræfter på tværs af folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser for at skabe øget motivation og interesse for det tyske sprog.

Hovedaktiviteten i projektet fokuserer på udviklingen af et fælles strategisk grundlag i Tønder og Aabenraa Kommune. Dette grundlag skal fungere som fundamentet for at implementere effektive metoder til at styrke tyskundervisningen på tværs af skoletrin og uddannelsesinstitutioner.

Ud over dette strategiske arbejde inkluderer projektet en række andre aktiviteter, herunder brobyggende initiativer, autentiske sprogmøder og et formaliseret samarbejde med UC Syd og SDU. Disse tiltag sigter mod at skabe et dynamisk læringsmiljø, hvor elever og studerende kan engagere sig aktivt i det tyske sprog og dets kulturelle kontekst.

Projektet repræsenterer en spændende mulighed for at styrke kompetencerne inden for tysk og fremme interkulturel forståelse på tværs af uddannelsesniveauer i regionen og dermed styrke tyskfaget generelt.