Den 15.04. 2024 blev projektet kickstartet med en spændende konference på Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole . Her deltog Det Nationale Center for Fremmedsprog – NCFF med oplæg og workshops, hvor man sammen med skoler og interessenter drøftede, hvordan man bedst kan motivere eleverne for tyskfaget og hvordan man arbejder strategisk med sprog.

Tak til alle involverede for den givende dialog. Vi ser frem til projektet som vi håber, vil bidrage til at styrke tyskfaget på tværs af uddannelsessystemet.